Tối ưu hóa source để seo website

xem 5390;

Mình không nói về cách viết bài, chia sẽ link mà chỉ nói về cách tối ưu code của mã nguồn.

Với mã nguồn opencart để tốt hơn cho việc seo bạn cần thêm vài thủ thuật nhỏ:

Thêm vào đầy đủ các thẻ Meta

Kiểm tra các thẻ h1, h2, h3, alt img, tile cho link.

Tạo robots.txt, sitemap, google  analytics.

Cải thiện tốc độ load dữ liệu.

Thiết kế giao diện chạy tốt trên các dòng thiết bị.

Và thường xuyên kiểm tra, cập nhật cho website của bạn.

Trên đây là các kinh nghiệm đúc kết trong quá trình làm việc của mình. Mong rằng có ích cho các bạn mới tập quản trị website.

 

 

Tối ưu hóa source để seo website

Trao đổi với chúng tôi!