Quy trình xây dựng thương hiệu

xem 1210;

Chúng ta sẽ định hình xây dựng thương hiệu qua các bước sau

 1. Nghiên cứu hiện trạng và xác lập tiêu chí cho thương hiêu :
  + Nghiên cứu nội bộ - thị trường trong và ngoài nước
 2. Sáng tạo cho thương hiệu :
  + Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ
 3. Giải pháp truyền thông cho thương hiệu :
  + Giới thiệu bản sắc thương hiệu mới tới công chúng
 4. Đồng hành cùng thương hiệu :
  + Tư vấn và đào tạo quản trị thương hiệu.
  + Quản lý các hoạt động quảng bá thương hiệu
Quy trình xây dựng thương hiệu
Quy trình xây dựng thương hiệu Quy trình xây dựng thương hiệu Quy trình xây dựng thương hiệu Quy trình xây dựng thương hiệu

Trao đổi với chúng tôi!