Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục cha cho mã nguồn opencart

xem 417;

Để làm việc này các bạn truy cập vào file category.php theo đường dẫn: 'catalog/controller/catalog/category.php'

Tìm đến dòng: filter_category_id' => $category_id 

Và chèn dòng code này vào:

filter_sub_category' => true

Để hiểu được tại sao thì các bạn vào file product trong phần model và xem query của nó nhé!

Chỉ vậy là các bạn có thể giải quyết được vấn đề đưa danh sách sản phẩm của danh mục con ra danh mục cha.

Nếu có thắc mắc vấn đề gì cứ hỏi! Nếu mình có thời gian và có hiểu biết về vấn đề đó mình sẽ giúp bạn.

 

Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục cha cho mã nguồn opencart

Trao đổi với chúng tôi!