Chương trình khuyến mãi đặc biệt, Web vé máy bay miễn phí

xem 51;

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của quý đại lý. C3 cung cấp chương trình khuyến mãi, tặng website tìm và đặt vé máy bay trực tuyến.

các mẫu theo yêu cầu: 

  1.  demo.c3studio.net
  2.  dem1.c3studio.net
  3.  dem2.c3studio.net
  4.  dem3.c3studio.net

Quý khách sẽ có được 1 website bán vé máy bay chuyên nghiệp, với hệ thống quản lý thông minh.

Tự thay đổi được các nội dung hình ảnh trên website. Khi khách hàng đặt vé, đơn hàng sẽ gửi về email cho quản trị viên và khách hàng. đồng thơi tạo một đơn hàng với status là đang chờ xử lý trong admin. Quản trị sẽ xử lý và cập nhật trạng thái của đơn hàng.

 


 

Trao đổi với chúng tôi!