Hệ thống nhận diện thương hiệu

xem 1215;

Biểu tượng, màu sắc, kiểu chữ,... ở Logo và trong các tài liệu giao dịch và truyền thông là yếu tố nhận biết cơ bản Thương hiệu doanh nghiệp

1. Dấu hiệu nhận diện thương hiệu trên các tài liệu văn phòng :

  • Danh thiếp - fascimile - hóa đơn - thẻ nhân viên - đồng phục - tài liệu thuyết trình - bản tin - giấy, nhãn và bì thư...

2. Dấu hiệu nhận diện thương hiệu trên sản phẩm và bao bì :

  • Tem nhãn dán - bao gói - bố cục, minh họa ứng dụng - in trực tiếp trên sản phẩm và bao bì...

​3. Dấu hiệu nhận diện thương hiệu trên các biển hiệu :

  • Biển hiệu tổng công ty - phòng ban - các đại lý - biển tại quầy lễ tân và phòng họp - quảng cáo và nơi tổ chức sự kiện...

​4. Dấu hiệu nhận diện thương hiệu trong truyền thông marketing :

  • Website và đĩa DVD - Quảng cáo trên truyền hình - mạng xã hội - hội chợ, event - hàng khuyến mãi và quảng cáo trên các phương tiện vận chuyển và ấn phẩm...


 

Hệ thống nhận diện thương hiệu
Hệ thống nhận diện thương hiệu Hệ thống nhận diện thương hiệu Hệ thống nhận diện thương hiệu Hệ thống nhận diện thương hiệu

Trao đổi với chúng tôi!